aktualności  |  cennik  |  galeria  |  o firmie  |  kontakt  |
  

AKTUALNOŚCI

 

Ogłoszenie o przetargu - 10.08.2017

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie "

Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje lub
Link do ogłoszenia

Ogłoszenie

Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Jastrowiu
ZAPRASZA
uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2017r do godz. 1400 w siedzibie Spółki lub przesłać na adres Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z o.o., 64-915 Jastrowie , ul. Wojska Polskiego 29 w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017r”

 |  Szczegóły w załączniku  | 

Ogłoszenie o pracę

„ Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu, ul. Wojska Polskiego 29 przyjmie do pracy na stanowisko:

- MONTER INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH/ MASZYNISTA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(podstawowe wymagania: min. średnie wykształcenie techniczne, prawo jazdy, komunikatywność, rzetelność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, niekaralność, mile widziane doświadczenie w w/w zakresie).

Miejsce składania podań i cv: Sekretariat w siedzibie Spółki: ul. Wojska Polskiego 29, 64-915 Jastrowie, pn.-pt.: 7:00-15:00 lub drogą elektroniczną: sekretariat@zeciuk.pl z dopiskiem „PRACA” Termin przyjmowania ofert: do 26-05-2017r.,do godz.15ej.”

Ogłoszenie o przetargu - Unieważnienie

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu informuje, iż przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

zostaje
UNIEWAŻNIONY

Szczegóły w zarządzeniu:
 |  Unieważnienie  | 

Zawiadomienie dotyczące przetargu

Informacje dotyczące zgłoszonych ofert do przetargu z dnia 27.03.2017 na :

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

 |  Zawiadomienie  | 

Ogłoszenie

" Zaaktualizowano formularz zlecenia wykonania przyłącza wraz z ofertą cenową. Pliki do pobrania z poniższych linków. "

 |  Formularz zlecenia |  Oferta Cenowa | 

Ogłoszenie o przetargu - 27.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu wykonania robót budowlanych polegających na uzbrojeniu działek na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu. "

 |  Specyfikacja zamówienia  |  Załączniki do Ogłoszenia |  Koncepcja | 

Link do ogłoszenia

Ogłoszenie

„ Szanowni Klienci.

Informujemy, że od miesiąca lutego br. zostanie wstrzymane nieodpłatne przyjmowanie nieczystości typu odpady wielkogabarytowe i poremontowe. Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące pozbycia się odpadów w dogodnym dla Państwa terminie poza mobilną zbiórką określoną w harmonogramie prosimy kierować u źródła – ALTVATER Piła Sp. z o.o. ”

Komunikat

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje o możliwości wysyłania przez nas faktur za wszystkie usługi drogą elektroniczną zamiast tradycyjną (jak do tej pory- przez inkasenta /gońca lub pocztą).

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymywać od nas faktury drogą elektroniczną należy w tym celu złożyć u nas odpowiednie oświadczenie /zlecenie z podaniem swojego adresu e-mail.

Odpowiednie druki w tej sprawie można otrzymać u nas w sekretariacie oraz w dziale technicznym, a także na naszej stronie internetowej www.zeciuk.pl.
Zapraszamy do korzystanie z tej formy otrzymywania faktur.  |  Zgoda na e-fakturę | 

Ogłoszenie

Wybór oferty przetargu - 15.04.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Samborsko gm. Jastrowie".
Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje.

Komunikat

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu informuje, że będzie możliwe wykonanie przez naszą Spółkę pomnika.
Szerszy zakres informacji dostępny będzie już wkrótce m. in. na naszej stronie internetowej i na ulotkach reklamowych.
Ponadto oferujemy opiekę nad grobami oraz kompleksową obsługę pogrzebu wraz załatwieniem formalności w ZUSie."

Ciekawostka

Portal ze zbiorem aktualnych cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych www.ceny-wody.pl.
Jastrowie na 448 miejscu!

Komunikat

W dniu 29.10.2012 Zakład uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z kogeneratora


Typ Koncesji: WEE
DKN: 1377
Data wydania koncesji: 2012-10-29
Data ważności: 2027-10-29

 
 

SZYBKI KONTAKT

ZECiUK Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie
NIP 765-000-63-47
REGON 570347015
 
 
 

Treść wiadomosci

Imię, nazwisko

Adres e-mail

 

 

 

Copyright © ZECiUK Sp. z o.o.   www.zeciuk.pl    ALL RIGHTS RESERVED