aktualności  |  cennik  |  galeria  |  o firmie  |  kontakt  |
  

AKTUALNOŚCI

 

Ogłoszenie o przetargu - Unieważnienie

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu informuje, iż przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

zostaje
UNIEWAŻNIONY

Szczegóły w zarządzeniu:
 |  Unieważnienie  | 

Zawiadomienie dotyczące przetargu

Informacje dotyczące zgłoszonych ofert do przetargu z dnia 27.03.2017 na :

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

 |  Zawiadomienie  | 

Ogłoszenie

" Zaaktualizowano formularz zlecenia wykonania przyłącza wraz z ofertą cenową. Pliki do pobrania z poniższych linków. "

 |  Formularz zlecenia |  Oferta Cenowa | 

Ogłoszenie o przetargu - 27.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu wykonania robót budowlanych polegających na uzbrojeniu działek na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu. "

 |  Specyfikacja zamówienia  |  Załączniki do Ogłoszenia |  Koncepcja | 

Link do ogłoszenia

Ogłoszenie

„ Szanowni Klienci.

Informujemy, że od miesiąca lutego br. zostanie wstrzymane nieodpłatne przyjmowanie nieczystości typu odpady wielkogabarytowe i poremontowe. Wszelkiego rodzaju pytania dotyczące pozbycia się odpadów w dogodnym dla Państwa terminie poza mobilną zbiórką określoną w harmonogramie prosimy kierować u źródła – ALTVATER Piła Sp. z o.o. ”

Komunikat

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje o możliwości wysyłania przez nas faktur za wszystkie usługi drogą elektroniczną zamiast tradycyjną (jak do tej pory- przez inkasenta /gońca lub pocztą).

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymywać od nas faktury drogą elektroniczną należy w tym celu złożyć u nas odpowiednie oświadczenie /zlecenie z podaniem swojego adresu e-mail.

Odpowiednie druki w tej sprawie można otrzymać u nas w sekretariacie oraz w dziale technicznym, a także na naszej stronie internetowej www.zeciuk.pl.
Zapraszamy do korzystanie z tej formy otrzymywania faktur.  |  Zgoda na e-fakturę | 

Ogłoszenie

Wybór oferty przetargu - 15.04.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Samborsko gm. Jastrowie".
Więcej w dziale Przetargi i Inwestycje.

Komunikat

"Spółka posiada w sprzedaży biodegradowalne worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki kuchennych odpadów organicznych. Idealnie nadają się do małych kuchni, gdyż gabaryty pozwalają na swobodne umieszczenie ich pod zlewem, w szafce. W przypadku zakupu kompletu (worki- 25 szt. wraz z pojemnikiem) cena wynosi 29 zł brutto/ zestaw. Dostępne są tez do kupienia same worki- rolka (25 szt. worków)- 9,50 zł brutto."

worek ikosz

Komunikat

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu informuje, że będzie możliwe wykonanie przez naszą Spółkę pomnika.
Szerszy zakres informacji dostępny będzie już wkrótce m. in. na naszej stronie internetowej i na ulotkach reklamowych.
Ponadto oferujemy opiekę nad grobami oraz kompleksową obsługę pogrzebu wraz załatwieniem formalności w ZUSie."

Ciekawostka

Portal ze zbiorem aktualnych cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych www.ceny-wody.pl.
Jastrowie na 448 miejscu!

Komunikat

W dniu 29.10.2012 Zakład uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z kogeneratora


Typ Koncesji: WEE
DKN: 1377
Data wydania koncesji: 2012-10-29
Data ważności: 2027-10-29

 
 

SZYBKI KONTAKT

ZECiUK Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie
NIP 765-000-63-47
REGON 570347015
 
 
 

Treść wiadomosci

Imię, nazwisko

Adres e-mail

 

 

 

Copyright © ZECiUK Sp. z o.o.   www.zeciuk.pl    ALL RIGHTS RESERVED