aktualności  |  cennik  |  galeria  |  o firmie  |  kontakt  |  kariera  |
 

O FIRMIE

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. powstał na podstawie uchwały nr 221/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jastrowiu.
  W oparciu o Ustawę z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Terytorialnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74) oraz Ustawę z dnia 20.12.1996r. o Gospodarce Komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43), Aktem notarialnym nr 11654/97 z dnia 18.12.1997r. powołano Spółkę z o.o. - z przekształcenia Zakładu Budżetowego: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji oraz działalności komunalnej zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jastrowiu pod nazwą:
 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Jastrowiu

Siedziba Spółki mieści się w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 29.

Osobowość prawną Spółka nabyła dnia 24.12.1997r. z chwilą wpisania do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Pile pod nr RHB - 1363. Obecnie od 17.07.2002r. rejestr prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer w rejestrze 122617. Kapitał zakładowy wynosi 8 858 000 zł.

Konto:

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
35 8935 0009 0000 1616 2000 0020

Władze Spółki:

1) Zgromadzenie Wspólników - jednoosobowe - Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie
2) Rada Nadzorcza, powołana      Uchwałą nr 8 z dnia 16.06.2016 r. Zgromadzenia wspólników na 3-letnią kadencję.
3) Zarząd jednoosobowy - powołany na kolejną 5'cio letnią kadencję Uchwałą nr 7/2013 Zgromadzenia Wspólników

Rada Nadzorcza:

Sarna Ryszard - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Martynika Michałek - Sekretarz Rady Nadzorczej
Łukasz Sławski - Członek Rady Nadzorczej

Spółka zaspokaja potrzeby wykonując zadania użyteczności publicznej dla ludności i jednostek gospodarczych miasta i gminy Jastrowie w zakresie:

• dostawy ciepła na terenie miasta z 5 kotłowni gazowych i gazowo-olejowych stanowiących majątek Spółki,

• dostawy wody na terenie miasta i gminy z 10 hydroforni sieciami wodociągowymi stanowiącymi majątek Spółki,

• odbioru i oczyszczania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie w trzech oczyszczalniach ścieków kolektorami kanalizacyjnymi stanowiącymi majątek Spółki,

• cmentarnych na terenie miasta i wsi Sypniewo oraz Brzeźnica, administrując trzy cmentarze komunalne,

wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta i niektórych wsi własnym samochodem specjalistycznym oraz ciągnikami z przyczepami i beczką asenizacyjną,

• pogrzebowych na terenie miasta i gminy własnymi karawanami marki: Hyundai i Peugeot,

• oczyszczanie kratek ściekowych i udrażnianie kanalizacji sanitarnej i burzowej przewoźnym urządzeniem DIBO,

• nasadzanie kwiatów, krzewów oraz utrzymanie terenów zielonych,

• sprzedaż trumien, utensylia pogrzebowych, pojemników i innych materiałów,

remontowanie ulicy, chodników i placów.

 
 
 

SZYBKI KONTAKT

ZECiUK Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie
NIP 765-000-63-47
REGON 570347015
Biuro godz.7-15
 
 
 

Treść wiadomosci

Imię, nazwisko

Adres e-mail

 

 

 

Copyright © ZECiUK Sp. z o.o.   www.zeciuk.pl    ALL RIGHTS RESERVED