aktualności  |  cennik  |  galeria  |  o firmie  |  kontakt  |  kariera  |
  

PRZETARGI I INWESTYCJE


Uniewaznienie - 07.03.2019


Unieważnienie przetargu z dnia 31.01.2019, szczegóły w załączniku:
Unieważnienie

Zawiadomienie - 21.02.2019


Zawiadomienie do ogłoszenia o przetargu z dnia 31.01.2019:
Zawiadomienie

Zawiadomienie - 13.02.2019


Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o przetargu z dnia 31.01.2019 oraz dodatkowe dokumenty:
Pozwolenia
Deklaracja 1 Deklaracja 2
Operat
Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia

Pytania i Odpowiedzi - 13.02.2019


Pytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 31.01.2019:
Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - 31.01.2019

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz na tej podstawie wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jastrowiu”.


Termin składania ofert:
Data: 2019-02-20, godzina: 10:00,


 |  Specyfikacja zamówienia

Zawiadomienie przetargowe

Zawiadomienie dotyczące ogłoszenia o przetargu na Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jastrowiu :  | Zawiadomienie

Zmiana- zapytanie przetargowe

 | 
Zmiana - zapytanie Przetargowe

Zmiana terminu do przetargu

Zmiana terminu składania ofert do ogłoszenia o przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz na tej podstawie wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jastrowiu.


Termin składania ofert:
Data: 2018-12-19, godzina: 10:00,


 | Zmiany w ogłoszeniu

Pytania i dokumentacja do przetargu


 |  Odpowiedzi  |  Operat  |  Deklaracja  |  Deklaracja2  |  pozwolenia  | 
Zmiana w BK i BZP

Ogłoszenie o przetargu - 21.11.2018

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę oraz na tej podstawie wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą urządzeń technologii i innych, a także wykonanie robót remontowych i naprawczych dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jastrowiu”.


Termin składania ofert:
Data: 2018-12-12, godzina: 10:00,


 |  Specyfikacja zamówienia

Unieważnienie przetargu 23.04.2018

Dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”


 |  Uzasadnienie  | 

Zawiadomienie do przetargu 11.04.2018

Dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”


 |  Zawiadomienie  | 

Odpowiedzi do przetargu 06.04.2018

Dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”


 |  Odpowiedzi do przetargu cz.2  | 

Odpowiedzi do przetargu 04.04.2018

Dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający na podstawie postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - 6 SIWZ udziela wyjaśnienia :


 |  Odpowiedzi do przetargu  | 

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 04.04.2018

Dotyczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”

Zmiana dotyczy terminu składania ofert:
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-10, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-11, godzina: 10:00.

Ogłoszenie o przetargu - 21.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianą do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica”.

Odbiornikiem ścieków sanitarnych z nowej sieci kanalizacji będzie istniejący system kanalizacji, przebiegający w działce drogowej gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 151 w miejscowości Samborsko. Ścieki sanitarne powstające na terenie tych dwóch aglomeracji wiejskich będą kierowane w sposób grawitacyjny i ciśnieniowy do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jastrowiu.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-10, godzina: 10:00,


 |  Specyfikacja zamówienia  | 
Załączniki:
 |  Nr 1 |  Nr 2 |  Nr 3 |  Nr 3a |  Nr 4 |  Nr 5 |  Nr 6 |  Nr 7,8 | 
Nr 9 |  Dokumentacja projektowa | 

Link do ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze oferty - 29.08.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie

Wybór oferty najkorzystniejszej:
„APIS. Autorska Pracowni Inżynierii Sanitarnej
Grzegorz Rodziewicz"

Adres
ul. Kondratowicza 6
Kod pocztowy 64-920
Piła

Cena wybranej oferty :
199.998,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ.
 |  Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie dotyczące przetargu 24.08.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie

Informacje wynikajace z treści złożonych ofert:
Zawiadomienie

Badanie blansu za rok 2017

W dniu 10-08-2017r. nastąpiło otwarcie ofert na badanie bilansu za rok 2017 w Zakładzie Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Jastrowiu do 31 lipca 2017r. wpłynęło 11 ofert:

1. Biuro Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego FIN-EKSPERT Koszalin

2. ABBA Spółka z o.o. Warszawa

3. KPW Audytor Łódź

4. AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Konin

5. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PROFIT Warszawa

6. Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Łódź

7. POL-TAX Warszawa

8. Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "REWIMAR" Toruń

9. MSR AUDYT Toruń

10. KPT Audyt Podatki Edukacja Tomasz Pietrzak Łódź

11. PROMAR Gdynia

Uprawniony organ dokonał wyboru oferenta, którym został:
KPT AUDYT PODATKI EDUKACJA TOMASZ PIETRZAK
94-046 ŁÓDŹ UL. ARMII KRAJOWEJ 14 / 34

Ogłoszenie o przetargu - 10.08.2017

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie

" Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sypniewo Gmina Jastrowie"

 |  Specyfikacja zamówienia  | 
Załączniki:
 |  Nr 1 |  Nr 2 |  Nr 3 |  Nr 3a |  Nr 4 |  Nr 5 |  Nr 6 |  Koncepcja | 

Link do ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu - Unieważnienie

"Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu informuje, iż przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

zostaje
UNIEWAŻNIONY

Szczegóły w zarządzeniu:
 |  Unieważnienie  | 

Zawiadomienie dotyczące przetargu

Informacje dotyczące zgłoszonych ofert do przetargu z dnia 27.03.2017 na :

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

 |  Zawiadomienie  | 

Zawiadomienie dotyczące przetargu

Informacje dotyczące zgłoszonych ofert do przetargu z dnia 27.03.2017 na :

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

 |  Zawiadomienie  | 

Ogłoszenie o przetargu - 27.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla uzbrojenia działek przy Al. Wolności w Jastrowiu

" Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, wytycznych do opracowania planu BIOZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) w celu wykonania robót budowlanych polegających na uzbrojeniu działek na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu. "

 |  Specyfikacja zamówienia  |  Załączniki do Ogłoszenia |  Koncepcja | 
Link do ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze oferty - 15.04.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Samborsko gm. Jastrowie

Wybór oferty najkorzystniejszej:
„Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych. Hieronim GŁadysz" Adres ul. Sosnowa 4 Kod pocztowy 77-400 Złotów
Cena wybranej oferty :
2.352.313,07 zł brutto
Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta z najniższą ceną.
 |  Zawiadomienie o wyborze oferty cz.1

 |  Zawiadomienie o wyborze oferty cz.2

Ogłoszenie o przetargu - 02.03.2015

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Samborsko gm. Jastrowie

" Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej mającej na celu przejęcie i odprowadzenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Jastrowiu, a następnie do oczyszczalni ścieków w Jastrowiu ścieków bytowo - gospodarczych z m. Samborsko gm. Jastrowie. Inwestycja realizowana ze wsparciem WFOŚiGW. "

 |  Specyfikacja zamówienia  |  Ogłoszenie |  Geologia |  Przedmiar robót | 
 | Projekt budowlany |  Projekt wykonawczy |  Specyfikacje techniczne | 

Pytania i odpowiedzi do przetargu:
 |  Cz.1  |  Cz.2 |   |  Cz.3  | 
Pozwolenie na budowę |  Decyzja o uwarunkowaniach |  Decyzja lokalizacji | 
Decyzja ZDP | 

Zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zmiany dokonuje się w rozdziale XI następująco :
1. Oferty należy składać do dnia 25.03.2015r do godziny 10:00 w sekretariacie budynku siedziby Spółki przy ul. Wojska Polskiego 29 w Jastrowiu.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2015r o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

Zmiany dokonuje się z uwagi na brak zamieszczenia na stronie internetowej opisu technicznego dla projektu wykonawczego. Opis techniczny projektu wykonawczego został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
Zmiana SWIZ |  Zmiana ogłoszenia w BZP | 

Ogłoszenie o przetargu - 8.05.2014

Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Samborsku

"Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynków w miejscowości Samborsko wraz kolektorem tłocznym do miejscowości Jastrowie ( wcinka do istniejącego kolektora w Jastrowiu – połączenie z istniejącą kanalizacją sanitarną w miejscowości Jastrowie przy ul. Roosevelta . W zakres zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót. Inwestycja realizowana ze wsparciem WFOŚiGW. "

 |  Ogłoszenie |  Specyfikacja zamówienia | 
Rys.1 |  Rys.2.1 |  Rys.2.2 |  Rys.2.3 |  Rys.2.4 |  Rys.2.5 | 

Pytania do przetargu:
1. Czy teren jest objęty obszarem NATURA 2000?
2. Czy teren jest objęty ochroną konserwatora zabytków?
3. Czy będą występować przejścia przez tory kolejowe?
4. Czy będą występować przejścia pod rzekami lub rowami? Jeśli tak to ile będzie takich miejsc?
5. W jakich drogach będzie przebiegać inwestycja (gminne, powiatowe, wojewódzkie)?
6. Czy w cenie należy uwzględnić nadzory autorskie, jeśli tak to w jakim wymiarze?
7. Czy teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego?
8. Czy w cenie należy uwzględnić projekty innych branż (oprócz sanitarnej) tzn. projekt organizacji ruchu, projekt odnowy nawierzchni, studium wykonalności, budowa drogi dojazdowej do przepompowni?
9. Jaka jest orientacyjna ilość przyłączy kanalizacyjnych do zaprojektowania?
10. Czy ZECiUK posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowania- jeżeli nie, to termin opracowania wynosi minimum 3 miesiące i wówczas można wystąpić o decyzję lokalizacji celu publicznego- jak się to ma do terminu zakończenia projektu?
11. Czy przykanaliki mają być zakończone studzienką na działce właściciel,a czy zaprojektować do granicy działki?
12. Czy trasa planowanej do zaprojektowania sieci przebiega przez tereny zamknięte w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane (MON, PKP, drogi wojewódzkie, krajowe)? Czy linia PKP w Samborsku jest czynna?
13. Czy trasa projektowanej sieci będzie przebiegać przez tereny leśne (czy będzie konieczność wyłączenia terenu z produkcji leśnej)?
14.Czy projektowane sieci krzyżują się z ciekami podstawowymi lub innymi urządzeniami melioracji? O pozwolenie wodno- prawne można wystąpić po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej.
15. Mając na względzie konieczność dołączenia do wniosku pozwolenia na budowę prawomocnych decyzji administracyjnych- oczekiwanie na uprawomocnienie 14 dni- nie ma możliwości przekazania dokumentacji wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę w terminie żądanym przez zamawiającego (samo oczekiwanie na pozwolenie na budowę może trwać 65 dni zgodnie z KPA).

ad.1- Teren nie jest objęty obszarem NATURA 2000.
ad.2- Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.
ad.3- Nie będą występować przejścia przez tory kolejowe.
ad.4- Nie będzie przejścia przez rzeki.
ad.5- Inwestycja będzie przebiegać głównie drogami gminnymi.
ad.6- W cenie należy uwzględnić podstawowy nadzór autorski.
ad.7- Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. O decyzję celu publicznego wystąpi projektant w imieniu zamawiającego.
ad.8- W cenie należy uwzględnić projekty wszystkich branż.
ad.9- Orientacyjna ilość przyłączy- ok.80 sztuk.
ad.10- ZECiUK nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O decyzję wystąpi w imieniu zamawiającego oferent. Decyzja środowiskowa- termin uzyskania do 1 miesiąca. Zamawiający określił w SIWZ, że w przypadku opóźnień uzyskania decyzji administracyjnych przedłuży termin opracowania.
ad.11- Przykanaliki mają być zakończone studzienką i zaprojektowane do granicy działki właściciela.
ad.12- Trasa projektowanej sieci nie przebiega przez tereny zamknięte (MON, PKP), nie przebiega przez drogi wojewódzkie i krajowe.
ad.13- Trasa nie będzie przebiegać przez tereny leśne, nie będzie konieczności wyłączenia z produkcji leśnej.
ad.14- Trasa nie krzyżuje się z ciekami podstawowymi.
ad.15- Zamawiający określił w SIWZ, że przedłuży termin opracowania w przypadku przedłużenia się terminówv uzyskania decyzji administracyjnych.

Ogłoszenie o wyborze oferty - 09.04.2013

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Jastrowiu

Wybór oferty najkorzystniejszej:
„JAN –TECH ‘ZPU Jadwiga Maciej Lipińscy Adres ul. Malczewskiego 2/19 Kod pocztowy 64-920 Piła
Telefon 67 2136367
Faks 67 2136367
Cena wybranej oferty :
53264,28 zł brutto
W tym podatek VAT = 12250,78 zł
Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta z najniższą ceną.
 |  Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o przetargu - 22.03.2013

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Jastrowiu

"Przedmiotem zamówienia jest Budowa odcinka kanalizacji sanitarne na ul. Leśnej Jastrowiu Kanalizacja obejmować będzie budowę kolektora sanitarnego grawitacyjnego PCV DN 200 o długości 365 mb z przykanalikami DN 150 o długości 50 mb."

 |  Specyfikacja zamówienia  |  STWIOR |  Przedmiar |  Opis techniczny | 

Ogłoszenie o wyborze oferty - 29.11.2011

Budowa układu kogeneracyjnego w istniejącej kotłowni wodnej przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu

Wybór oferty najkorzystniejszej:
METROLOG Sp. z o.o Adres Ul. Kościuszki 97 Kod pocztowy 64-700 64-700 Czarnków
Telefon 67 2553439
Faks 67 2553439
Cena wybranej oferty :
1 829 010,00 zł brutto
W tym podatek VAT = 342 010,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta z najniższą ceną.

Ogłoszenie o przetargu - 31.10.2011

Budowa układu kogeneracyjnego w istniejącej kotłowni wodnej przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu

"Przedmiotem zamówienia jest budowa gazowego źródła kogeneracyjnego na bazie silnika gazowego, współpracującego z istniejącym układem technologicznym kotłowni wodnej w Jastrowiu zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 47 wraz ze sporządzeniem pełnobranżowego projektu wykonawczego oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego, związanego z wyprowadzeniem wyprodukowanej energii elektrycznej do systemu lokalnego OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Ciepło wyprodukowane w układzie kogeneracyjnym będzie wykorzystane do zaspokojenia potrzeb cieplnych systemu ciepłowniczego kotłowni wodnej. Energia elektryczna będzie wykorzystana do zaspokojenia potrzeb własnych ciepłowni, a nadwyżka będzie wyprowadzona do systemu elektroenergetycznego lokalnego operatora."

 |  Kompletne Ogłoszenie  |  Specyfikacja  |  Formularze |  Umowa - wzór | 

 
 

SZYBKI KONTAKT

ZECiUK Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 29
64-915 Jastrowie
NIP 765-000-63-47
REGON 570347015
Biuro godz.7-15
 
 
 

Treść wiadomosci

Imię, nazwisko

Adres e-mail

 

 

 

Copyright © ZECiUK Sp. z o.o.   www.zeciuk.pl    ALL RIGHTS RESERVED